Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Πολιτική για τις Παρουσίες των φοιτητών Συμβατικών Προγραμμάτων

by Marina Papachristodoulou -

Αγαπητοί φοιτητές,

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τη συνημμένη πολιτική για τις παρουσίες των Φοιτητών των Συμβατικών Προγραμμάτων.

 

 

 

Αποτελέσματα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου / Exam Results Fall Semester 2019-20

by Marina Papachristodoulou -

Αγαπητοί φοιτητές,

  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 μπορείτε να τα βλέπετε στην ηλεκτρονική σελίδα των δηλωμένων μαθημάτων σας, στο Moodle.

Επισημαίνεται ότι οι βαθμολογίες που δημοσιοποιούνται στο Moodle θεωρούνται τελικές εφόσον επικυρωθούν από το Συμβούλιο Επικύρωσης Αποτελεσμάτων(Assessment Board) του Τμήματος.

 

Dear Students,

 The results of your exams for Fall semester 2019-20 can be found on the Moodle page of the courses you’ve been registered to.

Note that, results published in Moodle are not considered final untill they are validated by the Assessment Board of the Department.

Older topics...