Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Γενικά νέα και ανακοινώσεις

Showing 40 of 40 discussions
  Discussion Started by Replies Last post Created  
Semester Timetables Fall 2019-20
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Sat, 21 Sep 2019, 11:03 AM
Students' Attendance Policy for Conventional Programmes
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Thu, 20 Feb 2020, 4:02 PM
Exam Timetables Fall semester 2019-20
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 29 Nov 2019, 2:47 PM
Αναστολή φοίτησης / Suspension of studies
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Mon, 13 Jan 2020, 10:47 AM
Αποτελέσματα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου / Exam Results Fall Semester 2019-20
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 7 Feb 2020, 12:12 PM
Final Exams Announcement from the Rector- Undergraduate Programmes
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 10 Apr 2020, 6:11 PM
Final Exams Announcement from the Rector- Postgraduate Conventional Programmes
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 10 Apr 2020, 6:13 PM
Final Exams Announcement from the Rector- Postgraduate Distance Programmes
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 10 Apr 2020, 6:14 PM
Διάρκεια Σπουδών / Duration of Studies
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Mon, 13 Jan 2020, 10:34 AM
Πολιτική για τις Παρουσίες των φοιτητών Συμβατικών Προγραμμάτων
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Thu, 20 Feb 2020, 4:00 PM
Final Exams Announcement from the Rector- Postgraduate Distance Programmes(2)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Tue, 28 Apr 2020, 5:03 PM
Information for Conventional Students about the Final Exams
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 8 May 2020, 7:33 AM
Exams Timetable Spring semester 2019-20 (Conventional Programmes)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 8 May 2020, 10:14 AM
Οδηγίες για Τελικές εξετάσεις φοιτητών εξ αποστάσεως προγραμμάτων
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Mon, 11 May 2020, 4:58 PM
Semester Timetables: Spring 2019-20
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Thu, 23 Jan 2020, 10:18 AM
Εxams Timetable Spring semester 2019-20 (Distance Programmes)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Mon, 11 May 2020, 5:00 PM
Technical Examination Process (Conventional Programmes)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Tue, 19 May 2020, 6:47 AM
Τεχνική Διαδικασία Εξετάσεων(Εξ αποστάσεως προγράμματα)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Tue, 19 May 2020, 6:48 AM
Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων / Late Submission
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Tue, 26 May 2020, 7:25 AM
Message of the Rector to NUP Undergraduate Students
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Tue, 9 Jun 2020, 4:04 PM
Επαναληπτικές εξετάσεις / Resit Exams 2019-20
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 10 Jul 2020, 3:35 PM
Resit Exams Timetable 2019-20 (Conventional Programmes)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Wed, 5 Aug 2020, 3:02 PM
Resit Exams Timetable 2019-20 (Distance Programmes)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Wed, 5 Aug 2020, 3:03 PM
Οδηγίες για Επαναληπτικές Εξετάσεις φοιτητών Εξ αποστάσεως προγραμμάτων
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Thu, 13 Aug 2020, 1:23 PM
Νέα Ανακοίνωση για Τελετή Αποφοίτησης / New Announcement for Graduation Ceremony
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Mon, 7 Sep 2020, 2:45 PM
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ / POLICY BLENDED LEARNING NUP
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Mon, 12 Oct 2020, 3:31 PM
Exams Timetable Fall semester 2020-21 (Conventional Programmes)
Picture of Marilena Stylianou
Marilena Stylianou
0 Thu, 10 Dec 2020, 9:34 AM
Exams Timetable Fall semester 2020-21 (Distance Programmes)
Picture of Marilena Stylianou
Marilena Stylianou
0 Fri, 11 Dec 2020, 2:14 PM
Τελετή Αποφοίτησης / Graduation Ceremony
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Thu, 9 Jul 2020, 10:06 AM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Picture of Accounts Receivables
Accounts Receivables
0 Thu, 30 Jul 2020, 4:17 PM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ANNOUNCEMENT FOR STUDENTS STUDYING IN CONVENTIONAL PROGRAMMES
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Wed, 2 Sep 2020, 12:19 PM
Αίτηση Αποφοίτησης / Graduation Form
Picture of Titos Economides
Titos Economides
0 Thu, 10 Sep 2020, 4:43 PM
Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των ενδιάμεσων αξιολογήσεων στα Συμβατικά Προγράμματα/ Announcement regarding the process of mid-term assessments for Conventional Porgrammes
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Thu, 5 Nov 2020, 1:42 PM
Eνημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή των Τελικών Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 20-21-Προσωπικά Δεδομένα/Information regarding the process of Final Exam Fall Semester 20-21-Personal Data
Picture of Marilena Stylianou
Marilena Stylianou
0 Fri, 15 Jan 2021, 1:44 PM
Tεχνική Διαδικασία Εξετάσεων/Τechical Examination Process
Picture of Marilena Stylianou
Marilena Stylianou
0 Fri, 15 Jan 2021, 3:53 PM
Semester Timetables 20-21
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Mon, 14 Sep 2020, 12:30 PM
Semester Timetables Spring 2020-2021 Συμβατικά Προγράμματα/Conventional Programmes
Picture of Marilena Stylianou
Marilena Stylianou
0 Mon, 18 Jan 2021, 11:31 AM
Τελετή Αποφοίτησης / Graduation Ceremony
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Wed, 4 Aug 2021, 1:31 PM
Τελετή Αποφοίτησης / Graduation Ceremony (2)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Mon, 6 Sep 2021, 4:25 PM
Σύνδεσμος Τελετής Αποφοίτησης/Link for Graduation Ceremony 2021
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Thu, 23 Sep 2021, 12:20 PM