Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Γενικά νέα και ανακοινώσεις

Showing 25 of 25 discussions
  Discussion Started by Replies Last post Created  
Resit Exams Timetable 2019-20 (Distance Programmes)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Wed, 5 Aug 2020, 3:03 PM
Resit Exams Timetable 2019-20 (Conventional Programmes)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Wed, 5 Aug 2020, 3:02 PM
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Picture of Accounts Receivables
Accounts Receivables
0 Thu, 30 Jul 2020, 4:17 PM
Επαναληπτικές εξετάσεις / Resit Exams 2019-20
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 10 Jul 2020, 3:35 PM
Τελετή Αποφοίτησης / Graduation Ceremony
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Thu, 9 Jul 2020, 10:06 AM
Message of the Rector to NUP Undergraduate Students
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Tue, 9 Jun 2020, 4:04 PM
Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων / Late Submission
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Tue, 26 May 2020, 7:25 AM
Τεχνική Διαδικασία Εξετάσεων(Εξ αποστάσεως προγράμματα)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Tue, 19 May 2020, 6:48 AM
Technical Examination Process (Conventional Programmes)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Tue, 19 May 2020, 6:47 AM
Εxams Timetable Spring semester 2019-20 (Distance Programmes)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Mon, 11 May 2020, 5:00 PM
Οδηγίες για Τελικές εξετάσεις φοιτητών εξ αποστάσεως προγραμμάτων
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Mon, 11 May 2020, 4:58 PM
Exams Timetable Spring semester 2019-20 (Conventional Programmes)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 8 May 2020, 10:14 AM
Information for Conventional Students about the Final Exams
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 8 May 2020, 7:33 AM
Final Exams Announcement from the Rector- Postgraduate Distance Programmes(2)
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Tue, 28 Apr 2020, 5:03 PM
Final Exams Announcement from the Rector- Postgraduate Distance Programmes
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 10 Apr 2020, 6:14 PM
Final Exams Announcement from the Rector- Postgraduate Conventional Programmes
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 10 Apr 2020, 6:13 PM
Final Exams Announcement from the Rector- Undergraduate Programmes
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 10 Apr 2020, 6:11 PM
Students' Attendance Policy for Conventional Programmes
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Thu, 20 Feb 2020, 4:02 PM
Πολιτική για τις Παρουσίες των φοιτητών Συμβατικών Προγραμμάτων
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Thu, 20 Feb 2020, 4:00 PM
Αποτελέσματα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου / Exam Results Fall Semester 2019-20
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 7 Feb 2020, 12:12 PM
Semester Timetables: Spring 2019-20
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Thu, 23 Jan 2020, 10:18 AM
Αναστολή φοίτησης / Suspension of studies
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Mon, 13 Jan 2020, 10:47 AM
Διάρκεια Σπουδών / Duration of Studies
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Mon, 13 Jan 2020, 10:34 AM
Exam Timetables Fall semester 2019-20
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Fri, 29 Nov 2019, 2:47 PM
Semester Timetables Fall 2019-20
Picture of Marina Papachristodoulou
Marina Papachristodoulou
0 Sat, 21 Sep 2019, 11:03 AM