Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των ενδιάμεσων αξιολογήσεων στα Συμβατικά Προγράμματα/ Announcement regarding the process of mid-term assessments for Conventional Porgrammes

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των ενδιάμεσων αξιολογήσεων στα Συμβατικά Προγράμματα/ Announcement regarding the process of mid-term assessments for Conventional Porgrammes

by Marina Papachristodoulou -
Number of replies: 0

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των ενδιάμεσων αξιολογήσεων στα Συμβατικά Προγράμματα/ Announcement regarding the process of mid-term assessments for Conventional Porgrammes