Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Νέα Ανακοίνωση για Τελετή Αποφοίτησης / New Announcement for Graduation Ceremony

Νέα Ανακοίνωση για Τελετή Αποφοίτησης / New Announcement for Graduation Ceremony

από Marina Papachristodoulou -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Αγαπητοί φοιτητές,
Εκ μέρους της Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει σε διαδικτυακή διεξαγωγή της Τελετής Αποφοίτησης.
 Η Τελετή θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 και θα σας παρακαλούμε να δηλώσετε εκ νέου συμμετοχή μέσω του λογαριασμού σας στο Moodle στο νέο σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα μέχρι 17/09.
 Κατανοώντας την απογοήτευση που προκαλείται από αυτή την αλλαγή και θέλοντας την όσο πιο ενεργή συμμετοχή των αποφοίτων μας στην Τελετή, το Πανεπιστήμιο σας δίνει την ευκαιρία κατά την ανακοίνωση των ονομάτων σας να συμμετέχετε ζωντανά. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας μπορούν να παρευρεθούν στην Τελετή μέσα σε εικονικά δωμάτια, από την κάμερα στο σπίτι τους, με παρόμοιο τρόπο που θα συμμετείχαν σε μια τηλεδιάσκεψη.
 Διαφορετικά, ο απόφοιτος μπορεί επιλέξει να εμφανίζεται η φωτογραφία του αναρτώντας την στο Moodle με τη δήλωση συμμετοχής του.
 Οι απόφοιτοι που θα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν κατά την ανακοίνωση των ονομάτων θα εμφανίζεται το λογότυπο του Πανεπιστημίου.  
 Τεχνικές οδηγίες για την εισδοχή στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα σταλούν σε όλους του συμμετέχοντες σύντομα.
 Τελικά, να σας ενημερώσουμε ότι όσοι φοιτητές έχουν ήδη κλείσει εισιτήρια για Κύπρο μπορούν να επωφεληθούν από τις ειδικές εκπτώσεις που προσφέρει το ξενοδοχείο Coral Beach & Resort (https://coral.com.cy/) , του Ομίλου Εταιριών Λεπτός. Οι εκπτώσεις αυτές ισχύουν για όλους τους απόφοιτους και τις οικογένειες τους που σκοπεύουν να διαμείνουν στο ξενοδοχείο την περίοδο αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα κρατήσεων του ξενοδοχείο στο τηλ. 26 881000.
 

Επισημαίνεται ότι το βίντεο της Τελετής θα δημοσιοποιηθεί στα Μ.Μ.Ε.


Dear Gradutates,
 
On behalf of the Management of the University we would like to inform you that, after the latest guidelines from the Ministry of Health, the University will proceed to the online conduct of the Graduation Ceremony.
 The date of the Graduation Ceremony is the 25th of September 2020 and we would like to ask you to re-submit through your Moodle account at the new link posted on the homepage by 17/09 the Graduation form.
 Understanding the frustration caused by this change and wanting the most active participation of our graduates in the Ceremony, the University gives you the opportunity to participate live when announcing your names. Specifically, graduates through a special electronic platform can attend the Ceremony in virtual rooms, from the camera in their home, in a similar way that they would participate in a video conference.
 Alternatively, the graduate may choose to have his / her photo displayed by uploading it on Moodle with his / her graduation form.
 Students who declare that they do not wish to participate when the names are announced will have the University logo displayed.
 Technical instructions for admission to the online platform will be sent to all participants shortly.
 Finally, we would like to inform you that those students who have already booked tickets for Cyprus can benefit from the special discounts offered by the Coral Beach & Resort Hotel (https://coral.com.cy/), of the Leptos Group of Companies. These discounts apply to all graduates and their families who intend to stay at the hotel during this period.
For more information you can contact the hotel reservation department at 26 881000.

 Please note that the video of the Ceremony will be published in the media.