Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Τελετή Αποφοίτησης / Graduation Ceremony

Τελετή Αποφοίτησης / Graduation Ceremony

by Marina Papachristodoulou -
Number of replies: 0

*The message follows in English*

Αγαπητοί απόφοιτοι και υποψήφιοι απόφοιτοι,

   Η Τελετή Αποφοίτησης αποτελεί την κορύφωση της ακαδημαϊκής χρονιάς του Πανεπιστημίου αλλά και το αποκορύφωμα της σκληρής δουλειάς σας.

Είναι η ευκαιρία για να γιορτάσετε την επιτυχία σας μαζί με τους φίλους και την οικογένεια σας.

Γι’ αυτό, η Διεύθυνση του Πανεπιστημίου Νεάπολις αποφάσισε ότι φέτος θα γίνει η Αποφοίτηση όπως γίνεται κάθε χρονιά. Ημερομηνία διεξαγωγής της Τελετής είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2020.

Για σκοπούς σωστής τήρησης των οδηγιών της Κυπριακής Κυβέρνησης, η Τελετή θα οργανωθεί ανά ομάδες με βάση το Τμήμα, Σχολή των φοιτητών.

Οι ώρες κάθε Τελετής και επιπλέον λεπτομέρειες για την ημέρα εκείνη θα ανακοινωθούν σε μετέπειτα στάδιο.

Να είστε σίγουροι πως το Πανεπιστήμιο κατανοεί απόλυτα το άγχος που υπάρχει την περίοδο αυτή λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια τόσο των φοιτητών όσο και των προσκεκλημένων τους.

Στο Moodle έχει αναρτηθεί η αίτηση για δήλωση συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης. Σας παρακαλούμε όπως υποβληθεί, είτε θα συμμετάσχετε είτε όχι, μέχρι 31 Ιουλίου 2020.

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός του Πανεπιστημίου ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση που θα ισχύει τους επόμενους μήνες.

 

Dear graduates and prospective graduates,

 The Graduation Ceremony is the most important event of your academic career and proof of your hard work. It is an opportunity to celebrate your success with your friends and family.

Taking this into consideration, the Management of Neapolis University has decided that this year’s Graduation will take place as it does every year. The date of the Graduation Ceremony is the 25th of September 2020.

Following the instructions of the Cypriot Government, the Ceremony will be organised into groups according to the Department, School of the students.

The exact time of each ceremony and additional information about the day of the Graduation will be announced at a later stage.

We assure you that the University completely understands the stress that has been caused by the Covid-19 pandemic.

All necessary measures will be taken for the safety of both the students and their guests.

The Graduation participation form has been uploaded onto Moodle. Please submit the form, even if you are not participating, by the 31st of July 2020.

Please note that the University’s plans may change according to the situation that will develop over the next few months.

  

Kind Regards

Marina Papachristodoulou

Registrar

2 Danais Avenue, 8042 Pafos

 [email protected]