Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Semester Timetables Fall 2019-20

Semester Timetables Fall 2019-20

by Marina Papachristodoulou -
Number of replies: 0

 

Semester Timetables
 Fall 2019-2020

UNDERGRADUATE PROGRAMMES
 
POSTGRADUATE PROGRAMMES

Bachelor and Diploma in Architecture

 

BSc in Real Estate Valuation and Development

BSc in Civil Engineering

 

BSc in Accounting, Banking & Finance 

BSc in Business Administration

BSc in Applied Informatics

 

 

BSc in Psychology 

 

 

 

LLB LAW-CY

 

LLB LAW-GR

 

Master in Landscape Architecture (1st semester)

 

Master in Landscape Architecture (3rd semester)

MA in Digital Video Production

MSc in Real Estate

Master in Public Administration (2nd semester)

Master in Public Administration(3rd semester)

MSc in Accounting and Finance(1st semester)

 

MSc in Accounting and Finance(3rd semester) 

MSc in Banking Investment and Finance

Master in Business Administration(1st semester)

 

Master in Business Administration(3rd semester)

MBA with Specialization in the Tourism Sector 

MSc in Educational Psychology (3rd semester)

 

MSc in Counselling Psychology(1st semester)

MSc in Counselling Psychology(3rd semester)

Master in International and European Business Law

Master in International and European Business Law-Tutorials


 

Master Programme in Theological studies (Methodology)

 

     
     

Greek Language for foreigners

Level A1 Wednesday and Thursday  15:00-18:00 (Room:B2)

Level A2 Wednesday and Thursday  18:00-21:00 (Room:B2)

for details please contact:

Dr.Stavros Christodoulou 26843331

[email protected]

 

 
     

Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει πιθανότητα αλλαγής των αιθουσών.

Ελέγχετε καθημερινά το moodle.

 

Please note that classrooms may change. 

Check the moodle daily.