Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Αποτελέσματα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου / Exam Results Fall Semester 2019-20

Αποτελέσματα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου / Exam Results Fall Semester 2019-20

από Marina Papachristodoulou -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Αγαπητοί φοιτητές,

  Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 μπορείτε να τα βλέπετε στην ηλεκτρονική σελίδα των δηλωμένων μαθημάτων σας, στο Moodle.

Επισημαίνεται ότι οι βαθμολογίες που δημοσιοποιούνται στο Moodle θεωρούνται τελικές εφόσον επικυρωθούν από το Συμβούλιο Επικύρωσης Αποτελεσμάτων(Assessment Board) του Τμήματος.

 

Dear Students,

 The results of your exams for Fall semester 2019-20 can be found on the Moodle page of the courses you’ve been registered to.

Note that, results published in Moodle are not considered final untill they are validated by the Assessment Board of the Department.