Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Semester Timetables: Spring 2019-20

Semester Timetables: Spring 2019-20

by Marina Papachristodoulou -
Number of replies: 0

Semester Timetables
 Spring 2019-2020

UNDERGRADUATE PROGRAMMES
 
POSTGRADUATE PROGRAMMES

Bachelor and Diploma in Architecture

BSc in Real Estate Valuation and Development

BSc in Civil Engineering

 

BSc in Business Administration

BSc in Accounting, Banking & Finance 

BSc in Applied Informatics

 

 

 

 

LLB LAW-CY

LLB LAW-GR

 

International Relations and Security

 

 

BSc in Psychology

 

Master in Landscape Architecture 

MA in Digital Video Production

MSc in Real Estate

 

Master in Public Administration

MSc in Accounting and Finance

MSc in Banking Investment and Finance

Master in Business Administration (1st semester)

Master in Business Administration (2nd semester)

Information Systems and Digital Innovation

 

Master(MA) in Financial Crime and Criminal Justice

Master in International Business Law

 

 

Master in History 

Master Programme in Theological studies 

European Politics & Governance

 

MSc in Counselling Psychology(2nd semester)

MSc in Counselling Psychology(4th semester)

 

     

Greek Language for foreigners

Wednesday 16:00-19:00 (E3) 

Thursday    17:00-20:00 (E1) 

for details please contact:

Dr.Stavros Christodoulou 26843331

[email protected]

 

 
     

Παρακαλώ σημειώστε ότι υπάρχει πιθανότητα αλλαγής των αιθουσών. 

Ελέγχετε καθημερινά το moodle.

 

Please note that classrooms may change. 

Check the moodle daily.