Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Αναστολή φοίτησης / Suspension of studies

Αναστολή φοίτησης / Suspension of studies

by Marina Papachristodoulou -
Number of replies: 0

Aγαπητοί φοιτητές,

  Αίτηση για αναστολή φοίτησης, με έναρξη το εαρινό εξάμηνο 2019-20, μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 15η Μαρτίου 2020.

Η αίτηση,τεκμηριωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά, αποστέλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος.

 

Dear students,

 Please be informed that the deadline for submitting a suspension form is the 15th of March.

The form with all the supporting documents should be submitted to the Department's Administrator's Office.